https://www.jgambin.com/img/Residuo-Cero.jpg
GAMBÍN dostosowuje swoją produkcję do polityki zero odpadów w rolnictwie
  • 11 maj 2020

Coraz więcej konsumentów stawia na zdrową dietę ze zrównoważonych źródeł. Trend ten widoczny jest na rynkach, które zwiększają kontrolę odpadów, oferując coraz częściej produkty, które gwarantują brak pozostałości po środkach ochrony roślin. Coś, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych przepisach europejskich.

W tym kontekście pojawia się zagadnienie tzw. polityki „zero odpadów”. Jest to kompleksowy system zarządzania gospodarstwami rolnymi, który łączy wszystkie techniki upraw, protokoły działania w cyklu produkcyjnym oraz metody zwalczania szkodników i chorób w jednym celu: wytworzyć żywność o poziomie odpadu poniżej ustalonego limitu, tj. 0,01 ppm substancji czynnych.

GAMBÍN działa zgodnie z protokołem zakładającym optymalizację zasobów i zagwarantowanie tego, co ustalono w ramach polityki zero odpadów, a co jest widoczne w następujących aspektach jego cyklu produkcyjnego:

OGÓLNE ASPEKTY AGRONOMICZNE

Każda z technik uprawy wprowadzonych przez GAMBÍNA ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. W tym celu poszukuje się dostępnych narzędzi, aby osiągnąć pożądany cel.

GLEBA, PRZYGOTOWANIE GRUNTU I UPRAWA

Wykorzystując cechy agronomiczne gleby, uzyskuje się niezbędną wiedzę do jej właściwej uprawy, a także do jej ulepszenia i ochrony, np. za pomocą pokryw roślinnych.

NAWOZY I METODY ULEPSZANIA GLEBY

Analiza wymagań glebowych upraw jest niezbędna do ustanowienia planu fertygacji, zgodnie z którym dostarczanie składników odżywczych odbywa się przy użyciu najbardziej optymalnych dla nich środków. 

W tym celu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Substancje organiczne i inne materiały stosowane jako nawozy muszą zawierać jak najmniejszą ilość metali ciężkich, patogenów i innych toksycznych produktów. W glebie musi być utrzymany odpowiedni poziom materii organicznej.

- Nawozy powinny być stosowane zgodnie z potrzebami fizycznymi lub chemicznymi gleby.

- Należy na bieżąco monitorować uprawy (liście, owoce itp.) w celu upewnienia się, czy program nawożenia jest odpowiedni.

ANALIZA NAWADNIANIA

Dążąc do uzyskania zerowego odpadu, woda używana do nawadniania musi być systematycznie analizowana pod względem chemicznym i bakteriologicznym. Na podstawie uzyskanych danych ustala się niezbędne roczne ilości wody, biorąc pod uwagę również wymagania glebowe danej uprawy. Ponadto, ilość wody potrzebna do jednego nawodnienia ustala się na podstawie głębokości systemu korzeniowego i cech fizycznych gleby.

Monitorowanie stanu wilgotności gleby za pomocą tensjometrów i opracowanie specjalnego programu nawadniania dla każdego sektora znacznie przyczynia się do optymalizacji zużycia wody 
na plantacjach.

 

PEŁNA KONTROLA SZKODNIKÓW I CHORÓB

W GAMBÍNIE łączone są metody kulturowe, biologiczne, biotechnologiczne i fizyczne w zwalczaniu szkodników i chorób, również przy użyciu konwencjonalnych metod fitosanitarnych do badania krzywej degradacji substancji czynnych (obecnie zawsze poniżej NDSP).

Podejmowanie świadomych decyzji w kwestii nawadniania zależy od ciągłej oceny poziomu populacji, etapu rozwoju szkodników i pożytecznej fauny, fenologii upraw i warunków klimatycznych.

ULEPSZANIE UPRAW POPRZEZ PRZYCINANIE 

Dzięki optymalizacji działań związanych z uprawą takich jak przycinanie, GAMBÍN poprawia wydajność, która z kolei przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Właściwa pielęgnacja poprzez selektywne przycinanie drzew powoduje, że do roślin dociera więcej światła, gwarantuje prawidłowe napowietrzenie i zachowanie odpowiedniego stosunku drewno/liście/produkcja, a także ułatwia zwalczanie szkodników i chorób. 

Narzędzia są odpowiednio dezynfekowane przed każdym przycinaniem oraz po zmianie miejsca lub rodzaju uprawy, a pozostałości z przycinania działają jak osłona organiczna. 

Dzięki temu GAMBÍN zwiększa plony pod względem ilości i jakości, jednocześnie minimalizując zużycie substancji chemicznych i pierwiastków, które przekraczają dopuszczalne limity odpadów.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY