https://www.jgambin.com/img/galeria/108/Supermercado_Fruta_web.jpg
Dostawy cytrusów do supermarketów: jakość i ciągłość
  • 18 sierpie 2021

Dostawa owoców cytrusowych do supermarketów i dużych punktów sprzedaży detalicznej to dziedzina wymagająca wiedzy i umiejętności. Dostarczenie towaru do miejsca docelowego w optymalnym dla klienta czasie i formie to coś, co wymaga zaangażowania dużej ilości zasobów zarówno materialnych, jak i ludzkich, a także wyraźnego powołania do pracy z klientem. Tym bardziej w sektorze owocowo-warzywnym, gdzie towar jest znacznie bardziej podatny na czynniki takie jak sezonowość czy pora roku.

W tej dziedzinie GAMBÍN zdobył zaufanie kilku najbardziej znanych sieci na kontynencie europejskim, stając się tym samym liderem wśród dostawców owoców cytrusowych do supermarketów. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwoliło dopracować system, który umożliwia osiąganie najwyższych standardów jakości i obsługi klientów, którzy ufają firmie od ponad dekady zaopatrując się w cytryny, pomarańcze i mandarynki w różnych punktach sprzedaży, zlokalizowanych w całej Europie.

Wśród cech, które wyróżniają GAMBÍNA i które sprawiają, że jest on niezawodnym dostawcą owoców cytrusowych do supermarketów, są:

- Własne gospodarstwa zarządzane w oparciu o najbardziej innowacyjne systemy produkcji rolno-spożywczej, stosowane przy uprawie owoców cytrusowych

- Gospodarstwa stowarzyszone, które bazują na tych samych zasobach i doświadczeniu gospodarstw własnych, uzyskując w ten sposób jednorodną produkcję

- Solidna i rozbudowana sieć logistyczna, która odgrywa fundamentalną rolę zarówno w zakresie możliwości dostaw surowca, jak i dystrybucji oraz obsługi już wytworzonego produktu

- Najnowocześniejsze zasoby technologiczne i wysoce profesjonalna kadra pracownicza, zorientowane na ciągłe doskonalenie się i obsługę klienta, tym samym ulepszając „know-how” firmy

- Elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb klienta, którą odzwierciedla szeroki wachlarz marek i konfekcji, dopasowanych do aktualnych wymagań klienta

- Ciągła komunikacja między GAMBÍNEM a jego klientami w celu wymiany informacji, co skutkuje wzmocnieniem relacji, czyniąc ją solidną, trwałą i skoncentrowaną na polityce „zero problemów”.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

GLOBALGAP GRASP
GLOBALGAP GRASP
BRC FOOD SAFETY